GDPR & AVG

De afkorting GDPR staat voor General Data Protection Regulation en in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Dit is een behoorlijke uitdaging om uw organisatie voldoende op orde te krijgen zodat dit geregeld is. Hierbij moet er vanuit verschillende kanten naar uw procedures, datastromen van persoonsgegevens en beveiligingen gekeken worden. Wij kunnen u hierin bijstaan op alle vlakken. Vanuit de IT zijn hier vaak goede oplossingen voor die uw processen ondersteunen en mogelijk kunnen we zelfs procesverbeteringen doorvoeren. Wij hebben een PECB gecertificeerde Data Protection Officer (Functionaris voor de Gegevensbescherminging) in huis die u hierin bij kan staan.

Locaties

Johannes van Zantenstraat 28
5025 VZ Tilburg

St. Josephstraat 126 B
5017 GL Tilburg

Nieuwe Prinsenkade 6
4811 VC Breda

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account