Proclaimer

Dit is de officiële website van SecuData. SecuData streeft er naar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u. U kunt
hiervoor onze contactpagina gebruiken.

Hoe snel reageren wij?

SecuData behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw brief, of e-mail die gezonden is naar het algemene adres van SecuData, ingevulde contactformulieren op onze website (www.SecuData.nl) en andere e-mailadressen die u op onze website aantreft. Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een ontvangstbevestiging waarin wij aangeven wanneer en hoe wij wel aan uw verzoek kunnen voldoen.

Uw privacy

Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook anoniem en automatisch gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek en het gebruik van onze websites. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP adressen) worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Een ander voorbeeld hiervan is het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies tegen gaan door uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Let op: het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. SecuData is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht

Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van SecuData. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen via onze contactpagina.

Locaties

Johannes van Zantenstraat 28
5025 VZ Tilburg

St. Josephstraat 126 B
5017 GL Tilburg

Nieuwe Prinsenkade 6
4811 VC Breda

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account